×

Hyrförsäkring

Teckna vår hyrförsäkring som omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaveri. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös behandling. Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciceras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport.

 

Vid eventuell skada:

  1. Uppge kund, adress, kontaktman och ordernummer
  2. Ange skadad egendom, samt eventuellt inventarienummer
  3. Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning
  4. Ange åtgärder som vidtagits (vid stöld och skadegörelse, bifoga polisrapport)

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Om ni inte vill att denna försäkring ska gälla er måste Ni kontakta oss innan ni registrerar Er hyresorder.

Premien är endast 6 % av fakturerad hyreskostnad, och självrisken endast 0,2pbb (exkl. moms) per skadetillfälle ( dock högst 50 % av maskinens nypris). Prata med vår personal, så får du veta hur det fungerar.

Välkommen in till oss!