Detektor-scanner för vägg eller golv

Art.nr

Scanner/detektor för maximal säkerhet vid borrning, kapning eller bilning.

Lokaliserar med maximal precision alla järnhaltiga och icke järnhaltiga metaller, elektriska ledningar, trä och t.o.m. plast. Upp till ett maximalt djup på 100 mm indikerar den t.ex. armeringsjärn, kopparrör och avloppsrör av plast samt visar tillåtet djup på dispalyen. Idealisk även för sökning av golvvärmerör. Minimerar risken för kostsamma skador.

Mätdjup:-150 mm
Mätnoggrannhet:+/- 5 mm
Strömförsörjning:Batteri
Minsta avstånd: 40 mm mellan två angränsande objekt
Vikt:0,7 kg
Pris, hyrdag 1* 239:-
Pris, hyrdag 2- 126:-
Pris exkl. moms. Försäkring tillkommer med 6%
* Pris hyrdag 1 inkluderar grundhyra.

Bilder

 

Läs mer och boka på http://www.g3byggmaskiner.se